Общо показвания

май 30, 2013

Как лесно да следим инвестициите си в ДФ (с google spreadsheet)

Увод

След като държавата прецени, че българинът разполага с предостатъчно средства и е време за нов данък, който стана актуален от началото на 2013 година (интересното при него е че стана ретроактивен, което попари доста спестяващи български семейства като им жулна данък върху депозит направен много преди да се заговори за това, например 2 или 3 години по-рано), нормално беше хората със спестявания да потърсят алтернативен начин за вложение на парите си така че поне да се преборят с инфлацията. Единият вариант бяха така наречените безсрочни депозити, а другият (за малко по-авантюристичните) дяловото участие в доверени фондове.

Тази статия цели да помогне на не-специалистите да следят и измерват по-лесно инвестицията си в ДФ.

Изложение

Пресполагаме че вече сме си избрали ДФ където искаме да закупим дялове. Ако още не сте си избрали фонд, българският финансов пътеводител е добър старт.

Най-лесният вариант да следим движението според мен е google spreadsheet.

За да разработим пример ще използваме един от фондовете на UBBAM.

Избираме си фонд и проследяваме адреса на който се визуализира в табличен вид информацията за ценните. В случаят с "Патримониум Земя" адресът  се генерира автоматично от JavaScript и се състои от постоянен адрес и две променливи: начална дата и крайна дата.

http://www.ubbam.bg/libs/graphics.php?id=39&type=5&date_to=
&date_from=

За този пример ни е нужен само най-новия запис, за това ползваме следнтата формула за получаване на конкретен адрес:

=CONCATENATE("http://www.ubbam.bg/libs/graphics.php?id=39&type=5&date_to=",TEXT(TODAY(), "yyyy-MM-dd"),"&date_from=", TEXT(TODAY()-1, "yyyy-MM-dd"))


Така получаваме валиден адрес за зареждане на данни за цените на ДФ.

Следваща стъпка е да си направим импорт на тези данни: в гонрния край на таблицата ползваме функцията за импортиране на данни от web таблици:

=ImportHtml(B19, "table", 0)

където b19 е клетката в която сме получили адреса.

До тук имаме автоматично обновяване на данните за текущите цени и брой дялове на фонда при всяко отваряне на нашия документ.

Следваща стъпка е да въведем нашите покупки и формулите по които можем да изчисляваме показателите които не интересуват: текуща стойност на инвестицията ни, абсолютен растеж в проценти, относителен годишен растеж и т.н. Според конкретните инвестиционни цели структурите на формулите могат да се различават, но основното, което ни интересува е дали участието ни във фонда ни носи печалба и ако да дали тя е по-голяма от онова, което банките предлагат като лихвени проценти за срочните депозити.

Целият пример може да бъде видян тук.

Заключение

Участието в ДФ има своите плюсове и крие своите рискове, бъдете сигурни че сте се запознали добре с тях и за всеки случай отново прегледайте материалите на страниците на сайта "моите пари", където е подробно обяснено на български език всеки аспект на този вид инвестиции.

С помоща на малко познания от училище и малко компютърна грамотност е възможно да имаме лесен удобен и смислен достъп до данните за нашите пари инвестирани в ДФ.

Няма коментари: